Uudised

RASKi maksuekspert Annika Soom kirjutab rahvusvahelises õigusajakirjas Intertax topeltmaksustamise probleemidest

‹ Kõik uudised

RASKi maksuekspert Annika Soom kirjutab rahvusvahelises õigusajakirjas Intertax topeltmaksustamise probleemidest

Mainekas rahvusvahelises maksude valdkonnale spetsialiseerunud ajakirjas Intertax märtsikuu numbris kirjutab RASKi maksuekspert Annika Soom topeltmaksustamise küsimusest seonduvalt maksude kuritarvituse vastase direktiviivi (ATAD) rakendusmeetemega.

 

Kuigi ATAD seab eesmärgiks topeltmaksustamise vältimise, võivad ATAD’ga ettenähtud meetmed siiski kaasa tuua topeltmaksustamise ning liikmesriikidel puudub ATAD’st tulenev kohustus sellist topeltmaksustamist vältida.

 

Oma artiklis analüüsib Annika põhjalikult intresside mahaarvamise piirangust ning välismaise kontrollitava äriühingu (CFC) kasumi maksustamisest tekkivat topeltmaksustamise küsimust. Kuigi intresside mahaarvamise piirangust tulenev topeltmaksustamine on välditav piiriüleste laenude puhul, siis siseriiklike, väljaspoole Euroopa Liitu ja mitteseotud osapoolte vahel antavate laenude puhul, ei pruugi maksumaksjal olla võimalik topeltmaksustamist vältida. Välismaise kontrollitava äriühingu kasumi topeltmaksustamist ei kõrvalda aga ükski artiklis analüüsitud meede.

 

Seega on ettevõtjate jaoks oluline analüüsida, kuidas on ATAD üle võetud konkreetses liikmesriigis ning kuidas võib see mõjutada tema äritegevuse maksustamist.

 

Intertax on üks hinnatuimaid Euroopa õigusajakirju, mis keskendunud peamiselt Euroopa Liidu ülese maksude ühtlustamise soenduvate küsimuste analüüsimisele ning Euroopa Komisjoni direktiivide rakendamisele siseriiklikes õigusaktides. Intertax maksuajakiri pakub üksikasjalikku praktilist, ajakohastatud ja kõrgetasemelist maksuteavet, kajastades kõiki olulisimaid riikidevaheliste maksuküsimuste aspekte.

 

Intertax teeb koostööd ka maksualaste ekspertide ülemaailmse võrgustikuga, kajastades artikleid, mis sisaldavad olulist teavet nii otsese kui ka kaudse maksustamise kohta kogu maailmas. Ajakiri avaldab ka analüüse rahvusvaheliste maksuarengute kohta globaalses plaanis, lähtudes informatsiooni kokkupanemisel nii OECD, ÜRO, EU kui teiste majandusühenduste ametlikest aruannetest.