Uudised

Tarmo Petersoni osalusel esitati Justiitsministeeriumile mahukas maksejõuetusseaduste analüüs, mis saab aluseks uuteks seadusmuudatusteks

‹ Kõik uudised

Tarmo Petersoni osalusel esitati Justiitsministeeriumile mahukas maksejõuetusseaduste analüüs, mis saab aluseks uuteks seadusmuudatusteks

RASKi parner Tarmo Peterson osales 2020 aasta kevadel läbi viidud mahukas Eesti maksejõuetuse – ja saneerimisseaduste revisjoni ekspertgrupi töös. Töögrupi 4-kuulise põhjaliku uurimustöö resultaadina valmis juuni alguseks Justiitsministeeriumile üle 500-leheküljeline põhjalik analüüs, mis saab aluseks Eesti saneerimis- ja maksejõuetuse valdkonna seaduste parandamiseks.


Ekspertanalüüsi panid riigi jaoks kokku Eesti maksjõuetuse valdkonna hinnatuimad eksperdid: vandeadvokaat Tarmo Peterson, kohtunik Kersti Kerstna-Vaks, pankrotihaldur Toomas Saarma, õigusteadlane Annemari Ounpuu ning advokaadid Anto Kasak ja Peeter Viirsalu.

Analüüs telliti ministeeriumi poolt eesmärgiga hinnata Eesti saneerimisalast ja füüsiliste isikute kohustustest vabastamist käsitlevat õigusraamistikku ning selle toimimist praktikas. Täiendavalt annab analüüs suuniseid Euroopa parlamendi ja nõukogu saneerimise ning maksejõuetuse direktiivi ülevõtmiseks Eesti õigusesse ning teiste riikide praktikaid eduka saneerimismenetluse läbiviimisel.


Analüüsis käsitletakse põhjalikumalt järgmisi valdkondi:

• juurdepääs saneerimismenetlusele ja selle algatamise tingimused, saneerimise mõju võlausaldajate nõuetele, kohtu kaasamise ulatus ja saneerimisavalduse varasema esitamise motiveerimise võimalused;

• saneerimiskavade üle peetavatele läbirääkimistele kaasaaitamine, sh võlgniku õigus säilitada varade käsutusõigus, täitemeetmete peatamine ja tagajärjed;

• saneerimiskavade sisu, vastuvõtmine, kinnitamine, rühmadeülene kohustamine ja tagajärjed;

• uue ja vaherahastamise soodustamine ning muude tehingute kaitsmine, juriidiliste isikute juhtide kohustused, võimalikud saneerimis- ja kohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmed;

• füüsilisest isikust võlgniku kohustustest vabastamise perioodi lühendamine ja erinevate füüsilisest isikust võlgniku maksejõuetusmenetluste vahel valimine ning liikumine, nõustaja kaasamise vajalikkus;

• erinevate maksejõuetusmenetluste omavaheline haakumine ja ülemineku võimalused, saneerimismenetluse konfidentsiaalsuse kaotamine.

Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste täismahus analüüsiga saab tutvuda siin: https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/analuus-kontseptsioon.pdf