Uudised

Riigikohus avardas kodanike õigusi teabe nõudmisel ja suunab omavalitsusi üle vaatama enda teabe jagamise reeglistiku.

‹ Kõik uudised

Riigikohus avardas kodanike õigusi teabe nõudmisel ja suunab omavalitsusi üle vaatama enda teabe jagamise reeglistiku.


Täna laekus Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumilt oluline otsus, mis mõjutab paljude Eesti omavalitsuste tööd. 


Riigikohtusse jõudnud vaidlus algas sellest, et kodanik soovis saada koopiat volikogu istungi helisalvestisest. Tema teabenõuet ei rahuldatud, sest volikogu töökord, mis täna kehtiv ka paljudes teistes Eesti omavalitsustes, ei lubanud salvestisi kopeerida ega volikogu kantseleist välja viia.  Riigikohus tunnistas oma otsusega antud regulatsiooni põhiseadusevastaseks.

Riigikohtu otsusele kirjutas riigikohtunik Ivo Pilving eriarvamuse.

 

Advokaadibüroo RASK advokaadid Villy Lopman ja Karmen Kaplinski esindasid Riigikohtusse jõudnud vaidluses Kohtla-Järve linna.


Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on 2021. aastal kontrollinud kokku 13 kohtuotsuses  õigustloova akti kooskõla Eesti Vabariigi Põhiseadusega.