Uudised

Partner Märt Rask Eesti Päevalehes: „Põhiseaduse vägi peab meedia väest üle käima.“

‹ Kõik uudised

Partner Märt Rask Eesti Päevalehes: „Põhiseaduse vägi peab meedia väest üle käima.“

RASKi partner Märk Rask kirjutas 27. aprillil Eesti Päevalehe arvamusrubriigis ajakirjanduse põhiseaduslikust ülesandest ja tähtsusest ühiskonnas, selle seotusest õigusemõistmisega ning ohtudest, mis viimane kaasa toob.

Märt Rask leiab, et vaba meedia põhiseaduslik funktsioon on rahva kui kõrgeima riigivõimu kandja informeerimine, harimine ja kui vaja, ka hoiakute kujundamine, millest lõppastmes kujuneb avalik arvamus. Samas on Märt Rask arvamusel, et meedia ei peaks kippuma kohut asendama ega sensatsiooni nimel põhiseaduslikke väärtusi ohverdama.