Uudised

Villy Lopman kommenteerib Päevalehes maakoolide sulgemisega seotud õiguslikku vastuolu

‹ Kõik uudised

Villy Lopman kommenteerib Päevalehes maakoolide sulgemisega seotud õiguslikku vastuolu

Viimastel nädalatel on meedias räägitud maakoolide sulgemisest, mille on tinginud omavalituste eelarveprobleemid. Eile Päevalehes avaldatud artiklis võtab antud teemal sõna RASKi partner Villy Lopman. Artiklis avaldab Villy arvamust, et pole selge, kas maakoolide hariduse rahastamine on probleem või peitub probleem omavalitsuste poolt hariduse jaoks antud rahade kasutamises. Kui riigi poolt antakse liiga vähe raha maapiirkondade hariduse rahastamiseks, siis võib see olla õiguslik probleem.

“Riigikohus on selgitanud, et põhiseadus annab omavalitsustele õiguse nõuda riigilt piisavad rahalised vahendid omavalitsuslike ülesannete täitmiseks,” sõnab Villy artiklis.

Riigikohtu selgituste kohaselt peab riik looma regulatsiooni, mis kindlustaks omavalitsusüksusele raha kohalike ülesannete täitmiseks vähemalt minimaalselt vajalikus mahus ja võimaldaks täita minimaalselt vajalikke kohalikke ülesandeid minimaalselt vajalikus ulatuses. Teisisõnu on tegemist on õigusliku küsimusega, mille saab omavalitsuse volikogu esitada riigikohtule ning paluda seeläbi kohtul hinnata, kas konkreetse omavalitsuse tulubaas on põhiseaduse mõttes ebapiisav vajalike ülesannete, sealhulgas maapiirkondade kvaliteetse koolihariduse täitmiseks.
“Omavalitsuste rahastamise mudeli süsteemset arutelu ja analüüsi ei saa lõputult edasi lükata,” kommenteerib Villy Lopman Päevalehes.

Loe lisa Eesti Päevalehest.


Villy Lopman on üks nõutumaid eksperte avaliku õiguse valdkonnas, eriti küsimustes, mis hõlmavad läbirääkimiste pidamist erinevate ametkondadega, maksuvaldkonna probleeme ning kohtuvaidlusi riigiga. Villy märkimisväärne oskus ja vilumus riigiametitega suhtlemises tugineb seejuures tema varasemale tegevusele Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juhina ning peajuristina samas ametis.