Uudised

Villy Lopman kommenteerib Delfis seadusandlikku vastuolu planeerimis- ja metsaseaduses

‹ Kõik uudised

Villy Lopman kommenteerib Delfis seadusandlikku vastuolu planeerimis- ja metsaseaduses

Kuidas käituda kui üks seadus kohustab ja teine keelab?

RASKi partner Villy Lopman kommenteeris Delfi Roheportaalis avaldatud artiklis seadusandlikku vastuolu planeerimis- ja metsaseaduses ning miks Põlva vald Eesti ristimetsade kaitsmise küsimuses õigusselguse saamiseks Riigikohtusse pöördus.

Vastuolud ristimetsadega seoses hakkasid ilmnema 2018. aastal, kui Põlva vallavalitsus asus koostama uut üldplaneeringut. Selgus, et ühelt poolt kohustab planeerimisseadus valda kohalikku kultuuripärandit ehk ristipuid kaitsma ja säilitama. Teiselt poolt ei anna metsaseadus võimalust ristipuudele raiepiiranguid kehtestada. Seega on vallavalitsusel kaks halba valikut: kas rikkuda metsaseadust või planeerimisseadust. Ja nagu artiklistki näha, tõlgendavad tänast seadusandlust omajagu erinevalt nii Eesti erametsaliit, Rahandusministeeriumi ruumiplaneerimiseamet, Muinsuskaitse, Keskkonnaministeerium kui ka planeerijad/arhitektid.

„Kohtusse mineku eesmärk on saada lõpuks selgust, millised on valla õigused tekkinud olukorras. Lihtsustatult on küsimus selles, kas üks planeerimisseaduse paragrahv on piisav, et ristipuude kaitsmise eesmärgil omandiõigusi piirata,“ kommenteerib Villy artiklis.

Põlva vald on andnud riigikohtule kolm võimalikku punkti, mida põhiseadusvastaseks tunnistada. Esiteks õiguslik ebaselgus, mille tõttu ei ole vallal võimalik järgida planeerimisseadust ja kaitsta kohalikku kultuuripärandit. Teiseks normi puudumine, mille alusel oleks vallal õigus kehtestada raiepiirangud kultuuripärandi kaitseks. Viimaks eeskirja puudumine, mille alusel nähtaks vallale ette rahalised vahendid hüvitise maksmiseks.

Loe täismahus artiklit siit

Villy Lopman on Eesti üks tugevamaid õigusnõustajaid planeeringute valdkonnas, eriti küsimustes, mis hõlmavad läbirääkimiste pidamist erinevate ametkondadega ning kohtuvaidlusi riigiga.

Villy omab laia kogemustepagasit erinevate omavalitsuste nõustamisel. Samuti on Villy sageli esindajaks planeerijatele, kodanikeühendustele ja erinevatele huvigruppidele suhetes omavalitsuste ja Keskkonnaametiga ning on aidanud ka ministeeriume seadusandlike vastuolude kaardistamisel.