Vaidlused

Vaidluste lahendamine on büroo loomisest saadik olnud RASKi üks peamisi tegevusvaldkondi ja märkimisväärsemaid tugevusi. Seejuures on RASK paistnud korduvalt silma julgusega võtta lahendada äärmiselt keerulisi ja teravaid küsimusi, mille puhul teised advokaadibürood hinnanud positiivsete kohtulahenditeni jõudmist menetluse algusaegadel võimatuks.

Field information

Ärivaidluste lahendamine on RASKi üheks keskseks tegevuseks ning meeskonnal ulatuslik kogemus klientide esindamisel nii komplitseeritud aktsionäride vahelistes kui ka juhtorgani liikmete vastutust puudutavates vaidlustes, samuti igapäevast majandustegevust puudutavates küsimustes.


RASKi tsiviilvaidluste referents hõlmab kliendi vara kaitseks peetavaid kohtuvaidlusi, samuti kliendi isiklike õiguste eest seismist (näit. hea nime ja au eest vaidlustes meediaga) kui ka väga keeruliste perekonna- ja pärimisõigusega seotud küsimuste lahendamist.


Riigi ja omavalitsusasutustega seonduvalt on RASK saavutanud korduvalt pretsedenti loovaid tulemusi Riigikohtus - alates maksualastest küsimustest, vaidlusteni haridussüsteemi toimimise, keskkonnakorralduse ja tervishoiuni.

Meeskond


RASKi vaidluste meeskonda kuulub kokku 9 eksperti, kellest mitmed juhivad ka oma vaidlusekspertiisi kuuluvat majandusvaldkonda. Tsiviilvaidluste meeskonna juht – Tarmo Peterson.Ärivaidluste meeskonna juht – Ramon Rask.


 

Halduskohtu menetluse meeskonna juht – Villy Lopman.