Tarmo Peterson

Tarmo on advokaadibüroo RASK asutaja, partner, üks Eesti tunnustatumaid eksperte vaidluste lahendamisel ja maksejõuetuse valdkonnas. ning Eesti üks nõutumaid eksperte vaidluste ja maksejõuetuse valdkonnaga seotud õigusküsimuste lahendamisel. Omades õiguskorrast head terviklikku tunnetust, suudab Tarmo kogenud advokaadina aidata kliente kõige keerulisemates õigusküsimustes, mis kombineerituna kohtuvaidluste kogemusega teeb temast kliendile väärtusliku partneri. Kliendid hindavad kõrgelt Tarmo pühendumist ja orienteeritust kliendi murele lahenduste otsimisel ja oskusi läbirääkijana. Tarmo esindab kliente sageli keerulistes kohtuvaidlustes ning omab mitmekülgseid kogemusi konkurentsi, riigiabi ja riigihangete valdkonnas.

Oma enam kui 20-aastase praktika käigus on Tarmo esindanud kliente mastaapsetes ja pretsedenti loovates kohtuvaidlustes, nõustades kliente nii tsiviil- ja haldusmenetluses ningkui ka majanduskriminaalasjades. Samuti on Tarmo esindanud kliente Euroopa Inimõiguste Kohtus. SamutiLisaks advokaaditööle aitab Tarmo lahendada vaidlusi vahekohtuniku rollis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus.

Maksejõuetuse valdkonna tunnustatud spetsialistina teeb Tarmo igapäevaselt koostööd Eesti juhtivate pankrotihalduritega. Samuti on Tarmo Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning üleeuroopalise maksejõuetusõiguse eksperte koondava INSOL Europe liige. Tarmo on viimased 5 aastat löönud aktiivselt kaasa maksejõuetusvaldkonna reformimisel, olles üheks riigi poolt kaasatud ekspertidest saneerimisseaduse revisjoni töögrupis ning osaledes riigi poolt kaasatud eksperdina saneerimisseaduse ja pankrotiseaduse muudatuste väljatöötamisel.

Tarmo on osalenud eksperdina mitmete Eesti suurimate investeerimisprojektide (näit. Rail Baltic, Est-For tselluloositehas) õigusanalüüside koostamisel ja õiguspärasuse hindamisel, omades märkimisväärseid teadmisi Eesti ja Euroopa Liidu koostööprojektide õigusalastest probleemidest ning konkurentsiõiguslikest riskidest.

Tarmo on Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodika komisjoni ning maksejõuetuse komisjoni liige.