"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Riigikontrollile Rail Baltic projekti kohta mahuka õigusanalüüsi koostamine.

Sisu

Riigikontroll palus RASKil teostada õigusanalüüs, uurimaks kohustusi, vastutusi, riske, siduvust ja muid olulisi faktoreid, mis mängivad Rail Balticu projekti elluviimisel rolli.

43-leheküljeline analüüs märgib detailselt, millised on tänased Eesti Vabariigi kohustused seoses projektiga, millised võimalikud ohud valitsevad sõlmitud lepingut ning kuidas neid võimalik maandada.

Analüüsi on võimalik lugeda kogu mahus Riigikontrolli lehel.