Avalik haldus ja struktuuritoetused

RASKi riigiõiguse meeskond on oma ainulaadse kogemustepagasi tõttu üks hinnatumaid Eestis, kes silmapaistvalt tugev põhiseaduslikkuse küsimuste analüüsimisel ja kohtus menetlemisel.

Field information

RASK nõustab nii kohalikke omavalitsusi (näit Tallinna linn, Tartu linn, Viimis vald, Elva linn), erialaliite (näit AMTEL, Kaupmeeste Liit) kui ka erasektorit. RASK on korduvalt tõstatanud edukalt põhiseaduslikkuse küsimuse nii maksude kui ka keskkonna- ja tervishoiu valdkonda puudutavates vaidlustes, samuti esindanud edukalt kliente mitmetes teravates vaidlustes Riigikohtus.

RASK nõustab kliente sageli Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud küsimustes. Seejuures on bürool kogemused väga erinevate toetusalaste küsimuste ja vaidluste lahendamiseks erinevate valdkondade lõikes - sh põllumajandus, metsandus, kalandus, aga ka näiteks suurürituste korraldamisel ja lennundusvaldkonnas.

2014. aastal valis Eesti Advokatuur RASKi oma ainsaks koostööpartneriks avalikku õigust puudutavates riigi õigusabi asjades, mille raames aitas büroo lahendada 1,5 aasta jooksul üle 200 kaasuse – sh vaidlustes nii Maksu- ja Tolliameti, Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti kui ka kohalike omavalitsustega.

Valdkonna juhtValdkonna juht – Villy Lopman.

Villy on üks nõutumaid eksperte avaliku õiguse valdkonnas, eriti küsimustes, mis hõlmavad läbirääkimiste pidamist erinevate ametkondadega, maksuvaldkonna probleeme ning kohtuvaidlusi riigiga. Villy märkimisväärne oskus ja vilumus riigiametitega suhtlemises tugineb seejuures tema varasemale tegevusele Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juhina ning peajuristina samas ametis.

Omades väga põhjalikke teadmisi ja kogemust maksuõiguses, on Villy aastaid nõustanud väga erineva profiiliga kliente maksude valdkonnas. Paralleelselt keskendub ta tugevalt kohalike omavalitsuste huvide kaitsmisele.