"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Tallinna linna nõustamine ja esindamine Riigikohtusse jõudnud müügimaksu vaidluses.

Sisu

RASK nõustas ja esindas Tallinna linna kohtuvaidlustes müügimaksu üle, mis jõudsid nii Euroopa Kohtusse kui ka Riigikohtusse.

Aastatel 2010-2011 kehtis Tallinna linnas kohaliku maksuna müügimaks. Erinevad suuremad kaubandusettevõtted vaidlustasid oma müügimaksu kohustused põhjendusel, et tegemist on õigusvastase maksuga.

Euroopa Kohus asus seisukohale, et müügimaks oli vastuolus aktsiisidirektiivi, kuid mitte käibemaksudirektiiviga.

Riigikohtu halduskolleegium jättis rahuldamata kaubandusettevõtete kassatsioonkaebused ning leidis, et müügimaks on kooskõlas nii käibemaksudirektiivi kui ka Eesti Vabariigi Põhiseadusega.