Perekond ja pärimine

RASK nõustab oma kliente kõigis perekonna- ja pärimisõigusega seotud küsimustes, omades kompetentse ja kogemust ka piiriüleste vaidluste lahendamisel.

Field information

Perekonnaõigusega seotud küsimuste puhul on büroo eesmärgiks abistada kliente esmajärgus kokkulepete saavutamisel. Samas on RASKil mahukas kogemus klientide esindamiseks ka väga teravates vaidlustes - näiteks laste hooldusõiguse ja elukorraldusega seotud küsimuste lahendamiseks - nii kohtuväliselt ning vajadusel kohtusüsteemi toel.

RASK nõustab kliente ka abielu lahutamise ja vara jagamisega seotud küsimustes. Pärimisõigus valdkonnas on RASK aidanud kliente nii viimaste tahteavalduste tegemisel, samuti testamendi ja pärimislepingu vaidlustamisel ning pärandvara jagamisel.

Valdkonna juhtValdkonna juht – Siret Saks.

Siret on väga suure ja laiapõhjalise kogemustepagasiga nõustaja nii tsiviil- kui halduskohtumenetluses, kes esindanud kliente enam kui 400-s kohtuvaidluses. Vaidlustes riigiga on Siret kaitsnud kliente ka Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Siret on klientide poolt hinnatud esindaja keerulistes kohtuvaidlustes, omades mitmekülgset kogemust väga erinevate perekonna- kui ka pärismisõiguse valdkonnaga seotud küsimuste edukaks lahendamiseks. Siret on esindanud kliente muuhulgas väga tundlikes ja ajakriitilistes vaidlustes riigiga, saavutades silmapaistvaid tulemusi ning klientide jaoks soodsaid kohtulahendeid ka Riigikohtus.