Uudised

RASK on aastaga nõustanud enam kui 100 avaliku õiguse valdkonda kuuluvat kaasust

‹ Kõik uudised

RASK on aastaga nõustanud enam kui 100 avaliku õiguse valdkonda kuuluvat kaasust

2014. aasta augustis võitis RASK Eesti Advokatuuri korraldatud konkursi riigi õigusabi osutamiseks haldusasjades alates 1. novembrist 2014 kuni 31. detsembrini 2016. RASKi eesmärgiks konkursil osalemisel oli läbi motiveeritud ja kogenud meeskonna tagada vähekindlustatud isikutele kättesaadav ja kvaliteetne riigi õigusabi haldusasjades.

Vajadust riigi õigusabi järele ilmestab kõige paremini õigusabi vajavate inimeste suur arvuline kasv. Kuni 2014. aasta lõpuni moodustas riigi õigusabi haldusasjades väga väikese osa kogu riigi õigusabi mahust. Kolme aasta keskmine nõustamisjuhtumite arv oli 2014. aasta seisuga 33 asja aastas, kuid RASK on aastaga nõustanud enam kui 100 kaasust riigi õigusabi projekti raames. Seega on nõudlus kasvanud enam kui kolm korda.

RASK on nõustanud riigi õigusabi saajaid nii vaidlustes Maksu- ja Tolliametiga, kohalike omavalitsustega, Sotsiaalkindlustusametiga kui ka muude haldusorganitega (sh Politsei- ja Piirivalveamet). Mitmed vaidlused on lõppenud õigusabi saajatele positiivsete lahendustega ning õiguslikele muredele lahenduste leidmisega. Samuti on õigusabi osutatud varjupaigataotlejatele.

Riigi õigusabi osutamise raames on selgunud, et pigem on sellise võimaluse olemasolu teada vähesetele, mistõttu ei pruugi õigusabi kõikide abivajajateni jõuda. RASKi haldusmenetluse ja riigi õiguse meeskond loodab, et läbi RASKi senise tegevuse ja teavitustöö riigi õigusabi kättesaadavusest, muutub igapäevane õigusabi tavainimese jaoks lihtsamini kättesaadavaks.