Uudised

Tarmo Peterson osales Justiitsministeeriumi, Maailmapanga ning Euroopa Komisjoni koostöös toimunud maksejõuetuse ekspertide ümarlaual

‹ Kõik uudised

Tarmo Peterson osales Justiitsministeeriumi, Maailmapanga ning Euroopa Komisjoni koostöös toimunud maksejõuetuse ekspertide ümarlaual

RASKi partner ning maksejõuetuse valdkonna juht Tarmo Petrerson osales 24. jaanuaril Justiitsministeeriumis Maailmapanga ja Euroopa Komisjoniga koostöös korraldatud eksperte kaasaval ümarlaual. Eesti maksejõuetuse valdkonna olulisimaid huvigruppe koondaval ümarlaual analüüsiti Euroopa Komisjoni poolt kaardistatud Eesti saneerimismenetluses muudatusi vajavaid aspekte seonduvalt Justiitsministeeriumi tegevuskavas oleva maksejõuetuse revisjoniga.

Ümarlaud oli jätk eelmisel aastal toimunud esmasele kohtumisele Maailmapanga esindajatega, kus kohalike ekspertidega kaardistati Eesti saneerimismenetluse õigusraamistikus kui ka praktikas tõusetunud kitsaskohad (vt lisa SIIT).

Toonase kohtumise pinnalt valmis Maailmapanga poolne raport, mis defineeris kohalikus seadusandluses võimalikud muudatusi vajavad aspektid Euroopa Parlamendi saneerimise ja maksejõuetuse uue direktiivi sätteid arvestades.
Suvel 2019 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1023, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 (saneerimise ja maksejõuetuse direktiiv).

Eesti Justiitsministeerium on ka omalt poolt peagi alustamas maksejõuetuse revisjoni II etapiga. Kohtumisel tutvustas Justiitsministeerium oma tegevuskava seoses maksejõuetuse revisjoni II etapiga ning Maailmapank andis omalt poolt ülevaate saneerimise ja maksejõuetuse direktiivist.