Uudised

Maarja Roht valiti Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eestseisuse aseesimeheks ja kutsekogu juhatuse esimeheks

‹ Kõik uudised

Maarja Roht valiti Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eestseisuse aseesimeheks ja kutsekogu juhatuse esimeheks

Märtsi lõpus toimus kohtutäiturite ja pankrotihaldurite üldkogu, kus lisaks tavapärasele majandusaasta aruande kinnitamisele valiti ka uued liikmed kutsekogu juhatusse. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eestseisuse aseesimehe ja pankrotihaldureid ühendava kutsekogu juhatuse esimehena alustas advokaadibüroo RASK jurist ja pankrotihaldur Maarja Roht.

Eestseisuse ülesanne on kohtutäiturite ja pankrotihaldurite ühisosa töös hoidmine ning vajalike otsuste tegemine. Aseesimees korraldab ja esindab Koda esimehe puudumisel või vastavalt määratud korrale. Kutsekogu esimehe roll kätkeb endas ennekõike pankrotihaldurite tööga seonduva õigusloome ja kutse edasiviimist, aga ka saneerimisnõustajaid ja usaldusisikuid.

“Kutsekogu juhatuse esimehena esindan Koda vastavalt oma vastutusvaldkonnale. Kutsekogu 3-liikmelise juhatuse ülesandeks on juhtida ja viia ellu Koja tegevust ning eestseisuse otsuseid, samuti korraldada juhatuse tööd,” ütles Roht.

Kuna kutsekogu kaks juhatuse liiget lahkusid ametist enne ametiaja lõppu, täitis Maarja Roht ühe vakantsetest kohtadest. Kutsekogu juhatusse valiti veel Urmas Tross. “Jätkame juba töös olevaid projekte nagu Koja võimalik reorganiseerimine, maksejõuetusõigust puudutava õigusloome arendamine, sh halduri kutse püsimine, halduri tasu jt suuremad ja väiksed teemad. Samuti on fookuses koostöö suurendamine ja partnerlussuhete edasiviimine ning maksejõuetuse valdkonna päevakajalistele probleemidele lahenduste leidmine,” lisas Roht.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda tegutseb alates 2010. aastast kohtutäituri seaduse alusel. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja kõrgeimad organid on ametikogu, kuhu kuuluvad kõik kohtutäiturid ja kutsekogu, kuhu kuuluvad kõik pankrotihaldurid. Ameti- ja kutsekogu juhatuse liikmed moodustavad eestseisuse, mis juhib Koda tervikuna.