Maarja Roht

Maarja on mitmekülgse ja tugeva maksejõuetuse taustaga õigusekspert, kes on praktiseerinud pikalt pankrotihaldurina ning vahetult enne RASKiga liitumist ka ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna õigusnõunikuna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Lisaks maksejõuetuse küsimustele toetab Maarja RASKis advokaate erinevate suuremahuliste kohtuvaidluste lahendamisel ning õigusanalüüside koostamisel.

Maarja on töötanud üle kümne aasta maksejõuetuse valdkonnas ning tegutsenud alates 2017. aastast ka pankrotihaldurina. Samuti panustab Maarja Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojas eksamikomisjoni liikmena. Maarjal on mitmekülgne kogemus ka avalikust sektorist ning ta on varasemalt töötanud nii Harju Maakohtus, Justiitsministeeriumis kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.

Maarja viib läbi koolitusi maksejõuetusealastel teemadel ning on andnud olulise panuse Eesti maksejõuetusõiguse revisjoni läbiviimisel.

* Advokatuuriseadusele vastavalt ei osuta juristid õigusteenust. Jurist abistab advokaati.