Õigusalane teave

Käesoleva veebilehe (edaspidi „Veebilehe“) kasutamise tingimused on kirjeldatud Veebilehe kasutustingimustes ning Privaatsuspoliitikas. Veebilehe kasutustingimused sätestavad reeglid, mil viisil võib Veebilehte kasutav isik (edaspidi „Kasutaja“) Veebilehte kasutada. Privaatsuspoliitika sisaldab teavet isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta, samuti küpsiste kasutamise kohta Veebilehel.

Käesoleva Veebilehe haldajaks ning omanikuks on OÜ Advokaadibüroo RASK (registrikood 12320552; edaspidi „Büroo“). Büroo omab täielikku õigust täiendada, eemaldada või muul moel muuta Veebilehe õigusalast teavet (sh Veebilehe kasutustingimusi ning Privaatsuspoliitikat). Veebilehe Kasutaja on kohustatud hoidma end kursis kehtivate Veebilehe kasutamise tingimustega, et vältida õiguste rikkumiste toimepanemist. Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ning kõik tingimustega seotud vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

Veebilehe kasutamist puudutava teabe osas palume pöörduda aadressil rask@rask.ee.