Välisvärbamine ja töösuhted

RASKi kogemus töösuhete ja välisvärbamise valdkonnas hõlmab arvukaid positiivseid referentse erinevatest ettevõtlusvaldkondadest - alates IT-, ehitus- ja turismisektorist, lõpetades suurinvestorite nõustamisega ettevõtete ümberkolimisel Eestisse.

Field information

RASKi tööõiguse valdkonna eksperdid nõustavad kliente kõigis tööhõivega seotud õigusküsimustes, aidates klientidel leida enda jaoks parimad õiguslikud lahendused personalitöö edukaks planeerimiseks, samuti kerkivate vaidluste lahendamiseks.

Välisvärbamise alal nõustab RASK nii värbamisega tegelevaid tööandjaid kui ka värvatavaid töötajaid, tagades tugeva õigusliku kompetentsi kõikides protsessi etappides - alates värbamisplaani koostamisest ja maksualaste küsimuste lahendamisest, kuni vajamineva dokumentatsiooni täitmise ning otsesuhtluseni Politsei- ja Piirivalveametiga. RASK esindab kliente ka kohtus - nii viibimisaluses menetluses keelduva otsuse vaidlustamisel kui ka võimalikes rikkumismenetlustes.

Valdkonna juhtValdkonna juht – Siret Saks.

Siret on Eesti üks tugevaimaid migratsiooniõiguse eksperte, kes osalenud üle 200 välistööjõu värbamisega seotud kaasuse lahendamisel. Siret on esindanud elamisloa taotluse küsimustes ja vaidlustes suurt hulka Eestisse tulnud suurinvestoreid, samuti arvukalt teistel alustel Eestisse asunud ettevõtjaid ning kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste.