Riigihanked

RASK nõustab riigihangete valdkonnas nii hankijaid kui pakkujaid, tagades tugeva õigusliku kompetentsi kõikides hankemenetluse etappides. RASKi kogemus riigihangete valdkonnas hõlmab seejuures positiivseid referentse kõikidest olulisematest ärisektoritest - ehitusest ja planeerimisest kuni laevanduse, tervishoiu ja IT-ni.

Field information

Riigihangete valdkonna töödest võib esile tõsta Eesti suurima erakapitalil põhineva parvlaevaliini operaatori Kihnu Veeteed edukat esindamist kõigil suurematel avalikel parvlaevaliini hangetel; Hiiu Ravikeskuse esindamist hankevaidlustes Eesti Haigekassaga; ehitusettevõtte Nordlin esindamist arvukates hankeküsimustes ning planeerimis- ja konsultatsioonibüroo Artes Terrae esindamist kõmulises Est-For puidurafineerimistehase eriplaneeringu konsultandi leidmise hankemenetluses.

Valdkonna juhtValdkonna juht - Keidi Kõiv.

Keidi on hinnatud kogemusega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel. Keidil on pikaajaline taust ka avalikust sektorist. Varasemalt on ta osalenud PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel.
 
Riigihangete läbiviimisel on Keidi partneriks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Samuti on ta tunnustatud koolitaja, kes läbi viinud üle poolesaja koolituse – seda nii erinevatele riiklikele organisatsioonidele kui ka eraettevõtetele.