Uudised

Juridica avaldas advokaat Andrei Svištši artikli

‹ Kõik uudised

Juridica avaldas advokaat Andrei Svištši artikli

Haldusasjades riigi õigusabi osutamisel üles kerkinud probleemidest ajendatuna kirjutas Andrei Svištš artikli „Direktiivi 2008/115/EÜ avatud definitsioonide sisustamine väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse välismaalaste kinnipidamise sätetes“, mis avaldati Juridica ajakirja 2016. aasta VIII numbris.

Naasmisdirektiivina tuntud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi isikute kinnipidamise sätted sisaldavad mitmeid lahtisi mõisteid, mille täpne sisustamine on jäetud selgete juhisteta liikmesriikide kanda. Analüüsi tulemusel ilmneb mitmete väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses kinnipidamist reguleerivate sätete vastuolu Naasmisdirektiivi ja Euroopa Kohtu praktikaga.