Uudised

Annika Soomi seisukoht riikidevahelise topeltmaksustamise küsimuses avaldati euroopaüleses maksuajakirjas EC Tax Review

‹ Kõik uudised

Annika Soomi seisukoht riikidevahelise topeltmaksustamise küsimuses avaldati euroopaüleses maksuajakirjas EC Tax Review

RASKi maksuekspert Annika Soomi poolt kokku pandud analüüs piiriüleste siirdehindadega tekkiva topeltmaksustamise probleemidest avaldati märtsis mainekas euroopaüleses maksuajakirjas EC Tax Review.

 

“Piiriülestest siirdehindade korrigeerimisest tekkiv topeltmaksustamine on küll lahendatav maksuvaidluste lahendamise direktiivist tulenevate meetmete abil, kuid keeruka protsessi asemel võib ettevõtja topeltmaksustamise vältimiseks vajada kiiremat lahendust,” hindab Annika oma artikli raames hetkeoukorda seonduvalt topeltmaksustamise probleemidega.

 

Oma artiklis analüüsib Annika põhjalikult, kas Euroopa Liidu esmane õigus võiks ettevõtjatele pakkuda hoopis praktilisemat, alternatiivset lahendust ehk kohustada liikmesriike topeltmaksustamist kõrvaldama. Ühtlasi käsitleb Annika oma artikli raames ka hiljutist Euroopa Liidu Kohtu praktikat, tuues välja tagajärjed, mis kaasnevad riigile, kes otsustab ettevõtja maksubaasi ühepoolselt vähendada.

 

EC Tax Review on tunnustatud euroopaülene maksuajakiri, mille eesmärgiks anda põhjalik ülevaade Euroopa maksuõiguse arengutest, mis mõjutavad liikmesriike. Põhjaliku ja õigeaegse analüüsi pakkumisel võimaldavad artiklid lugejatel ette näha ELi maksuseaduse mõju eri riikide režiimidele.

 
Märtsi alguses avaldati Annika Soomi topeltmaksustamise küsimusi käsitlev artikkel ka rahvusvahelises õigusajakirjas Intertax:  https://rask.ee/uudised/annika-soom-kirjutab-rahvusvahelises-teadusajakirjas-intertax-topeltmaksustamise-probleemidest