Uudised

Andrei Svištš taotlusel kõrvaldati Tallinna Sadama kriminaalmenetlusest altkäemaksu küsimuses süüdistatav varurahvakohtunik

‹ Kõik uudised

Andrei Svištš taotlusel kõrvaldati Tallinna Sadama kriminaalmenetlusest altkäemaksu küsimuses süüdistatav varurahvakohtunik

Eile rahuldas kohus RASKi vandeadvokaat Andrei Svištši taotluse ühe varurahvakohtuniku kõrvaldamiseks Tallinna Sadama kriminaalmenetlusest.

Andrei Svištš esindab Tallinna Sadama kriminaalasjas ettevõtjat Toivo Prommi, kelle poole pöördus üks käimasolevasse menetlusse nimetatud varurahvakohtunik raha küsimisega “protsessi kiire lõpetamise eest”. Kohus leidis, et sõnastatud kahtlused varurahvakohtuniku altkäemaksu küsimise osas kohtusaalis kummutamist ei leidnud, mistõttu ei olnud kohtul muud võimalust, kui varurahvakohtunik menetlusest kõrvaldada. Kohus nõustus ka Andrei hinnanguga, et Kaitsepolitseiametil tulnuks Toivo Prommi poolt esitatud kuriteokaebust sisuliselt menetleda, mida paraku antud juhul ei tehtud.

Tegemist on Eesti ajaloos teadaolevalt esimese juhtumiga, mil kohtumenetlusse rahva esindajana kaasatud varurahvakohtunik menetlusest kõrvaldatakse. Antud sündmuse pinnalt ei saa teha küll kõikehõlmavaid järeldusi, kuid kindlasti annab see põhjuse vaadata üle Eestis rahvakohtunikeks saamise ja nende menetlusse kaasamise tingimused, et sarnaseid olukordi tulevikus aset leida ei saaks.

Suurtesse kohtuprotsessidesse kaasatud rahvakohtunikel ei pea tänaste nõuete kohaselt olema isegi põhiharidust ning samuti ei pea nad tänaste tingimuste kohaselt läbima julgeolekukontrolli.
Eesti erapooletu ja korruptsioonivaba kohtupidamise püsimiseks on oluline, et iga õigussüsteemi osaline saaks täieulatuslikult aru oma rollist ja vastutusest õigussüsteemi kaitsmisel – sh ka varurahvakohtunik.

Loe lisa >>