Uudised

RASKi vandeadvokaat Andrei Svištš nimetati kutsesobivuskomisjoni põhiliikmeks

‹ Kõik uudised

RASKi vandeadvokaat Andrei Svištš nimetati kutsesobivuskomisjoni põhiliikmeks

Tänapäeva ühiskonnas on õigusabi üha olulisemaks muutunud, ning selleks, et tagada kvaliteetne ja professionaalne õigusabi, on vajalik, et advokaatide hulgas oleks kompetentsed ja eetilised spetsialistid. Üks oluline samm selles suunas on advokaatide kutsesobivuse hindamine ning selle eest vastutab Eesti advokatuuri kutsesobivuskomisjon.

Kutsesobivuskomisjonis on kolmteist liiget, kellest 9 on vandeadvokaadid, 2 kohtunikku, 1 õigusteadlane ja 1 riigiprokurör. Andrei Svištš, kes on kogenud vandeadvokaat, kuulub kutsesobivuskomisjoni põhiliikmena.

Kutsesobivuskomisjonis osalemine on Andreile suur au ja vastutus. Tema ülesanne on tagada, et uued advokaadid, kes soovivad astuda Eesti advokatuuri, oleksid pädevad, ausad ja kõrgete eetiliste standarditega professionaalid. Lisaks sellele aitab ta kaasa ka olemasolevate advokaatide kutsesobivuse jälgimisele ja hindamisele, mis on oluline selleks, et tagada õigusabi kõrge kvaliteet.

Andrei roll kutsesobivuskomisjonis on näide tema pühendumusest ja panusest Eesti õigusvaldkonda. Ta on valmis aitama kaasa sellele, et advokaadid oleksid mitte ainult pädevad oma erialal, vaid ka eetilised ja usaldusväärsed professionaalid. Tema kogemused ja teadmised teevad temast suurepärase valiku sellesse olulisse rolli ning me võime olla kindlad, et ta täidab seda ülesannet laitmatult.