Uudised

Elektrilaadijate paigaldamise kohustus hakkab kehtima ka vanade hoonete puhul

‹ Kõik uudised

Elektrilaadijate paigaldamise kohustus hakkab kehtima ka vanade hoonete puhul

RASKi advokaadid Ken Kaarel Gross ja Marina Lapidus kirjutavad Ehituslehes elektrilaadijate paigaldamise kohustusest. Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks saavutada kliimaneutraalne ja keskkonnasõbralik majandus aastaks 2050. Kliimaneutraalsuse saavutamiseks on plaanitud vähendada oluliselt heitgaaside koguseid ja keelustada sisepõlemismootoritega sõidukite müük alates 2035. aastast. Sellised arengud tähistavad omakorda elektriautode võidukäiku.


Elektriautode kasutuselevõtmise soodustamiseks näeb seadus ette kohustuse paigaldada teatud hoonete juurde elektrisõiduki laadimiseks vajalik taristu. Kui esialgu puudutas vastav nõue üksnes uusehitisi ja rekonstrueeritavaid hooneid, siis alates 2025. aastast kehtib elektriauto laadimispunkti rajamise kohustus ka paljude vanemate ärihoonete suhtes. Toome järgnevalt välja, millised kohustused kehtivad hoonetele seoses laadimistaristu paigaldamisega. Seda nii kehtiva õiguskorra alusel, kui ka alates 2025. aastast.

Loe täispikka artiklit Ehituslehest.