Ken Kaarel Gross

Ken Kaarel Gross on pühendunud äriõiguse ja lepinguõiguse valdkonnas nõustaja, kes toetab ettevõtjaid igapäevaselt nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Tema peamised tööülesanded hõlmavad lepingute ja korporatiivdokumentide koostamist ning seonduvate vaidluste lahendamist. Lisaks on Ken Kaarel välja kujundanud oskused andmekaitseõiguse, intellektuaalomandiõiguse, tehnoloogia ja energeetika valdkondades, pakkudes klientidele laiaulatuslikku nõu ja tuge.

Ken Kaareli varasem töökogemus prokuratuuris, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ning erasektoris on andnud talle sügava mõistmise avaliku ja erasektori koostöövõimalustest ning tööprotsesside eripäradest. Tema teadmised konkurentsiõigusest ja finantseerimisega seotud küsimustest on samuti olulised, aidates klientidel navigeerida keerukates tööjõu ja finantsolukordades.