Ken Kaarel Gross

Ken Kaarel Gross on ettevõtjatele igapäevaseks nõustajaks ühingu- ja lepinguõiguse valdkonnas, aidates kliente kokkulepete vormistamisel nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Ken Kaarel on spetsialiseerunud oma töös peamiselt lepingute ja korporatiivdokumentide koostamisele kui ka lepingutega seotud vaidluste lahendamisele. Samuti omab Ken Kaarel mitmekülgset kogemust  finantseerimisküsimustes, rahapesu tõkestamisega seonduvates teemades ning tööjõuküsimustes.

Olles varasemalt omandanud mitmekülgse kogemuse prokuratuuris, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ning erasektoris, omab Ken Kaarel head tunnetust avalik-erasektori tööprotsesside erinevustest kui ka koostöövõimalustest.