Uudised

02.06 koolitus: "Ehitus- ja riigihankelepingute täitmine muutunud majanduslikus olukorras"

‹ Kõik uudised

02.06 koolitus: "Ehitus- ja riigihankelepingute täitmine muutunud majanduslikus olukorras"


Advokaadibüroo RASK vandeadvokaadid Marina Lapidus ja Keidi Kõiv viivad 2. juunil koostöös Äripäeva Akadeemiaga läbi koolituse, milles annavad selge ülevaate õiguslikest tööriistadest ja võimalustest, mis on abiks muutunud majandusoludes nii tavaliste ehituslepingute kui ka riigihankelepingute muutmiseks.

 

Leping on siduv kokkulepe osapoolte vahel, mis määrab poolte koostöö täpsed tingimused ja raamid. Aga mis saab siis kui ümbritsev keskkond ja majandusolud lepingu täitmise ajal kujunevad kardinaalselt erinevaks lepingu sõlmimise hetkest? Täna laastavad ehitusturgu nii sanktsioonid, mitmekordsed hinnatõusud, tarneraskused kui ka tarneahelate katkemised ja tööjõuprobleemid – on see force majeure? Millised on õiguslikud võimalused ja tööriistad juba sõlmitud ehituslepingute, sh riigihankemenetluse käigus sõlmitud lepingute muutmiseks?


Koolitusele on oodatud

  • ehitusettevõtete juhid ja projektijuhid, kes igapäevaselt on seotud lepingute sõlmimise ja täitmisega ning lepingutega seotud küsimuste lahendamisega;
  • kohalike omavalitsuste ja ehitusettevõtete juristid;
  • Kohalike omavalitsuste ehitusspetsialistid.


Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab, millised on seadusjärgsed printsiibid raskesse majanduslikku olukorda sattunud lepingupoole kaitsmiseks;
  • suudab hinnata endaga seotud lepingute õiguslikke erisusi;
  • mõistab terminite force majeure (vääramatu jõud) ja clausula rebus sic stantibus (lepinguliste kohustuste vahekorra muutmine) tähendust ja rakendamise põhimõtteid;
  • saab aru ehitusettevõtja hoolsuskohustusest ja selle piiridest riigihankemenetluses osalemisel;
  • teab, kuidas mõjutab töövõtulepingu oluliste tingimuste rikkumine ettevõtja võimalust osaleda riigihankemenetlustel tulevikus.

 

Koolituse raames käsitletakse teoreetilise osa kõrval väga palju ka erinevaid päriselu situatsioone ning õppetunde kohtupraktikast, mis on seotud nii lepingute täitmise kui ka muutmisega. Koolituse jooksul omandavad osalejad kontrollnimekirja tegevustest ja olulistest punktidest, mida nii lepingute sõlmimisel kui ka täitmisel tuleb kriitiliselt hinnata. Samuti omavad koolitusel osalenud ülevaadet, milline on lepingute muutmise protsessis tavapärane õiguspraktika. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.


Täpsem info ja koolitusele registreerimine Äripäeva Akadeemia kodulehelKoolitajad:


Marina Lapidus | Advokaadibüroo RASK ehitus ja kinnisvara valdkonna kaasjuht 


Marina Lapidus on Eestis kõrgelt hinnatud kinnisvara- ja ehitusõiguse ekspert. Oma põhjalike sektorispetsiifiliste teadmistega on Marina klientidele partneriks nii suuremahuliste kinnisvara- ja arendusprojektide juures kui ka suuremate kinnisvaratehingute läbiviimisel.


Marinal on pikaajalised kogemused suuremahuliste kinnisvaratehingute nõustamisega nii kohalike kui rahvusvaheliste ettevõttetega - sealhulgas kaubandus-, kontori-, elamu- kui ka muud liiki kinnisvara ja arendusprojektide omandamisel ja võõrandamisel. Samuti on Marinal laialdane kogemus ehitus- ja projekteerimislepingute sõlmimisel ning kaubanduskeskuste üüriportfellide haldamisel.Keidi Kõiv | Advokaadibüroo RASK riigihangete valdkonna kaasjuht 


Keidi Kõiv on hinnatud kogemusega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel.


Riigihangete läbiviimisel on Keidi partneriks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Keidi on töötanud PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel. Samuti on ta tunnustatud koolitaja, kes läbi viinud üle poolesaja koolituse – seda nii erinevatele riiklikele organisatsioonidele kui ka eraettevõtetele.