Uudised

Birgit Aasa osales Riigikogu väliskomisjoni poolt tellitud uuringu läbiviimisel

‹ Kõik uudised

Birgit Aasa osales Riigikogu väliskomisjoni poolt tellitud uuringu läbiviimisel

RASKi EL õiguse ekspert Birgit Aasa (PhD) osales teadurina Tartu Ülikooli hiljuti valminud uuringu läbiviimisel, milles Riigikogu väliskomisjoni palvel analüüsiti, kas Eestil tasuks loobuda oma senisest seisukohast ühehäälsuse nõude pooldamisel ning toetada kvalifitseeritud häälteenamuse senisest ulatuslikumat kasutamist Euroopa Liidu ühises välis- ja julgeolekupoliitikas.

Vajadus kiire ja tõhusa otsustusmehhanismi järele on kasvanud senisest märgatavalt olukorras, kus EL peab reageerima mitmesugustele kriisidele ning seisab silmitsi tõsiste julgeolekuohtudega, tõdevad uuringu autorid. Kvalifitseeritud häälteenamusele ülemineku küsimus on eriti teravalt päevakorras nt inimõiguste ja sanktsioonidega seotud otsuste puhul.

Birgit Aasa on kõrgelt kvalifitseeritud ekspert riigiõigust ning Euroopa Liidu ja rahvusvahelist õigust puudutavate küsimuste lahendamisel. Lisaks Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistrikraadile on Birgitil LL.M ja PhD võrdlevas, Euroopa Liidu ja rahvusvahelises õiguses Euroopa Ülikool-Instituudist.

Läbiviidud uuringuga saab tutvuda siin: https://www.riigikogu.ee/.../KHE-l%C3%B5pparuanne-30.05...