Uudised

Keidi Kõiv pidas LEADER tegevusgruppidele ettekande PRIA vaidlustega seotud kohtupraktikast

‹ Kõik uudised

Keidi Kõiv pidas LEADER tegevusgruppidele ettekande PRIA vaidlustega seotud kohtupraktikast

18. augustil pidas RASKi struktuuritoetuste valdkonna ekspert Keidi Kõiv loengu Virumaa Koostöökogu poolt korraldatud seminaril. Seminar oli suunatud Virumaa tegevusgruppide liikmetele ning käsitles süvitsi toetuste taotlemisel ja nende menetlemisel tõusetuvaid küsimusi ja probleemkohti, sh kohtupraktikas läbi käinud vaidluskohti.

 

Oma ettekandes keskendus Keidi Kõiv viimase aja toetusmaastikku puudutava kohtupraktika avamisele ning kohtuotsustes kajastuvate seisukohtade ja suuniste tutvustamisele ning arutles nende mõjust tulevikuvaates. Lisaks Keidile esines seminaril ettekandega ka PRIA juriidilise osakonna juhataja Andrus Mitt, kes juhtis arutelu riigihangete korraldamise ning tegevusgruppide poolt taotluste üldiste hindamiskriteeriumite teemadel.