Uudised

Riigikohus tegi RASKi kliendi kasuks pankrotiõiguse valdkonnas olulise otsuse

‹ Kõik uudised

Riigikohus tegi RASKi kliendi kasuks pankrotiõiguse valdkonnas olulise otsuse

30. jaanuaril 2022 tegi Riigikohus RASKi kliendi kasuks märgilise otsuse, mis käsitleb pankrotivarasse kuulunud vara võõrandamist pankrotimenetluse raugemise järgselt ning pankrotihalduri kohustuste rikkumise mõju vara võõrandamise tehingu kehtivusele. Riigikohus vaagis otsuses küsimuse üle, kas pankrotihalduri poolt pankrotivõlgnikule kuuluva nõude võõrandamine pankrotimenetluse järgselt on heade kommete vastane ja sellest tulenevalt tühine tehing.

Riigikohus otsustas, et pankrotihalduri poolt pankrotivarasse kuulunud nõude võõrandamine pärast pankrotimenetluse raugemist on vaidluse asjaoludest lähtuvalt kehtiv ja tehingu kehtivust ei mõjuta võimalikud pankrotihaldurile etteheidetavad rikkumised, eelkõige pankrotihalduri poolt pankrotimenetluse käigus nõude sissenõudmata jätmine.

Riigikohus on otsuses väljendanud selgelt seisukohta, et pankrotihalduri poolt sooritatud tehingu kehtivus ei sõltu pankrotihalduri hoolsuskohustuse täitmisest ning pankrotihalduri võimalikud minetused seoses pankrotiseaduses ette nähtud korra järgimisega tuleb heastada pankrotihalduri vastutuse kaudu.