Uudised

Keidi Kõiv asub juhtima RASKi riigihangete valdkonna tööd

‹ Kõik uudised

Keidi Kõiv asub juhtima RASKi riigihangete valdkonna tööd

RASKil on hea meel tervitada pikaajalise kogemusega riigihangete valdkonna eksperti Keidi Kõiv uuel positsioonil - RASKi riigihangete valdkonna kaasjuhina.

"Keidi heast tööst RASKis annavad tunnistust nii rahulolevad kliendid, tõrgeteta läbiviidud riigihanked kui ka Keidi kaasabil saavutatud märgilised kohtuvõidud esindatud klientide kasuks," kommenteerib ametikõrgendust RASKi partner Tarmo Peterson. 

Keidi on klientide poolt kõrgelt hinnatud ekspert riigihangete valdkonnas, kellel laialdane kogemus nii riigihangete ettevalmistamisel, läbiviimisel kui ka kohtuvaidluste lahendamisel. Advokaaditöö kõrval on Keidil pikaajaline taust ka avalikust sektorist, kus ta on varasemalt osalenud PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel.

Keidi on olnud pikalt nõustajaks nii hankijatele kui pakkujatele – sj ka eraettevõtjana, aidates nii riigiasutusi kui ka taotlejaid erinevatel riigihangete teemadel ning Euroopa Liidu rahastusega seotud projektide kirjutamisel.

Riigihangete läbiviimisel on Keidi klientidele partneriks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Samuti on ta tunnustatud koolitaja, kes läbi viinud üle poolesaja koolituse – seda nii erinevatele riiklikele organisatsioonidele kui ka eraettevõtetele.

Advokadaibüroo RASK - Riigihangete valdkond


Valik 2021. aastal Keidi poolt nõustatud kaasustest: