Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse edukas esindamine hankevaidluses.

Sisu

RASK nõustas Põhja-Pärnumaa Vallavalitsust rahvusvahelist piirmäära ületava heakorrateenuse osutamiseks korraldatud riigihanke vaidluses.

Vaidluse esemeks oli Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse otsus jätta üks hankel osalenud pakkuja piisava kvalifikatsiooni puudumise tõttu kvalifitseerimata. Antud otsuse vaidlustas pakkuja Riigihangete vaidlustuskomisjonis, nõudes algselt otsuste tühistamist ning hilisemalt kohtumenetluses otsuste õigusvastasuse tuvastamist ja õigusvastaste otsustega tekkinud kahju hüvitamist.

RASK nõustas klienti kassatsiooniastmes kassatsioonkaebusele vastuse koostamisel. 12.08.2021 tegi Riigikohus kassatsioonkaebuse menetlusse mittevõtmise määruse, millega jõustusid kõik Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse poolt läbiviidud hanke raames tehtud otsustused.