Uudised

Vandeadvokaat Siret Saks kirjutab Postimehes välisvärbamisega seotud probleemidest

‹ Kõik uudised

Vandeadvokaat Siret Saks kirjutab Postimehes välisvärbamisega seotud probleemidest

RASKi vandeadvokaat Siret Saks kirjutab 4.juuni Postimehes pikemalt välistööjõu värbamisega seotud probleemidest ning vastuolust riiklikult seatud eesmärkide ja päriselu vahel.

Vaatamata Eesti arvukatele arengukavadele ja strateegiadokumentidele, milles märgitakse ära välistööjõu kaasamise ja rahvusvahelistumine olulisus majandusliku konkurentsivõime tagamiseks, puudub riigil siiani selge ja üheselt mõistetav tegevuskava välisvärbamise lihtsustamiseks. Siret toob oma artiklis välja kolm konkreetset murekohta ning juhib tähelepanu vajadusele teha valitsuse tasandil julgemaid ja selgemaid otsuseid, mis praeguseid puudujääke ja ebakõlasid vähendaks.