Andrei Svištš


Andrei on spetsialiseerunud kriminaal- ja haldusõiguse valdkonnale, esindades kliente sageli kohtuvaidlustes ning komplitseeritud ja suuremahulistes majanduskuritegude menetlustes.

2023 aasta oktoobris nimetati Andrei Svištš kutsesobivuskomisjoni põhiliikmeks. Tema ülesanne on tagada, et uued advokaadid, kes soovivad astuda Eesti advokatuuri, oleksid pädevad, ausad ja kõrgete eetiliste standarditega professionaalid. Lisaks sellele aitab ta kaasa ka olemasolevate advokaatide kutsesobivuse jälgimisele ja hindamisele, mis on oluline selleks, et tagada õigusabi kõrge kvaliteet.

Alates 2015. aastast on Andreil olnud kandev roll kõikides büroo mahukamates kriminaalasjades, millest mitmed kujunenud Eesti õigussüsteemis pretsedenti loovateks kohtuvaidlusteks.

Andrei on täiendanud oma oskusi ja kvalifikatsioone euroopaüleses NETPRALAT kriminaalõiguse treeningprogrammis, teeb klientide esindamisel koostööd ka rahvusvahelisel tasandil ning on kaasaegse kriminaalmenetluse metoodikates koolitajaks ka oma kolleegidele Eesti Advokatuuris.

Meedia