Andrei Svištš


Andrei on spetsialiseerunud kriminaal- ja haldusõiguse valdkonnale, esindades kliente sageli kohtuvaidlustes ning komplitseeritud ja suuremahulistes majanduskuritegude menetluses.

Alates 2015. aastast on Andreil olnud kandev roll kõikides büroo mahukamates kriminaalasjades, milledest mitmed kujunenud Eesti õigussüsteemis pretsedenti loovateks kohtuvaidlusteks.

Andrei osalemisel nõustas RASK aastatel 2014-2016 riigi õigusabi projekti raames vähem kui aastaga üle 100 avaliku õiguse valdkonda kuuluva kaasuse. Projekti maht andis seejuures ulatuslikud teadmised ja oskused operatiivseks vaidluste lahendamiseks halduskohtumenetluses, sh nii ehitus-, planeerimis-, välismaalaste- kui ka teiste haldusõiguse valdkondade lõikes.