"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

KredEx'i nõustamine ELMO kiirlaadimistaristu müügi ettevalmistamisel.

Sisu

RASK nõustas sihtasutust KredEx elektriautode üleriikliku kiirlaadimisvõrgustiku ELMO müügi ettevalmistamisel. RASK teostas ELMO taristu võõrandamisel müüja juriidilise auditi, määratledes taristu koosseisu ning defineerides sinna juurde kuuluvad õigused ja kohustused.

Samuti abistas RASK klienti intellektuaalomandiga seotud suhete reguleerimisel ABB´ga, kes seni taristut opereerinud.

Eesti elektromobiilsuse programm (ELMO) on Eesti valitsuse ja Mitsubishi Corporationi koostöös käivitatud programm energiatõhusate ja keskkonnasäästlike elektriautode ja laetavate hübriidide kasutusele võtmise toetamiseks. Programmi viisid ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium ja KredEx.

KredEx SA on 2001. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt loodud finantsasutus, mis toetab Eesti ettevõtete kiiremat arenemist ja laienemist välisturgudele. Selleks pakub KredEx laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi. Lisaks aitab KredEx parandada Eesti elanike elamistingimusi, pakkudes neile kodu soetamiseks riigi garantiiga laenutagatisi ning energiatõhususe suurendamiseks vajalikke laene, tagatisi ja toetusi.