"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Klientide nõustamine planeeringu- ja ehitusloamenetlustes Otepää looduspargi alal.

Sisu

RASK on nõustanud mitmeid kohalikke elanikke ja ettevõtjaid Otepää looduspargi alal erinevates planeeringu- ning ehitusloamenetlusega seotud küsimustes. Haldusmenetluse kõrval on RASK esindanud kliente ka kohtuvaidlustes, aidates kohtupraktika toel täpsustada riigi poolt maastikukaitsealadele sätestatud normide sisu.

Kohtumenetluste tulemusel on Keskkonnaametil tulnud ümber vaadata hinnanguid, kas ja milliseid vaateid saab Otepää looduspargis kaitsta ning kuidas tuleks selliseid kaitstavaid vaateid tuvastada. RASK esindab kohtumenetluses ka olemasolevas asustuses paikneva taluomaniku huve ehitada taluõue piires, sisustades isiku omandiõiguse kasutamise õigust ja vabadust, tuginedes ajaloolisele talukomplekside ülesehitusele ja elukorralduse põhimõtetele.

Otepää looduspark on oma pindalalt Eesti maastikukaitsealadest üks suurimaid. Seadus näeb maastikukaitsealadele planeerimis- ja ehitusloamenetlustes ette olulisi, kuid keeruliselt hinnatavaid piiranguid, mille abil reguleeritakse aladel kujunenud asustustihedust, maastikukasutust, aga ka näiteks vaateid.