Proviisorite Koja ja proviisorite nõustamine apteegireformi jõustamisel.

Sisu


RASK nõustas MTÜ Eesti Proviisorite Koda 2014. ja 2015. aastal vastu võetud apteegireformi jõustamisel. Pärast mitmeid reformi peatamise ja muutmise katseid üleminekuperioodi kestel, jõustus apteegireform Eestis oma esialgsel kujul 1. aprillil 2020.

RASKi advokaadid nõustasid Proviisorite Koda nii erialaliidu loomisel kui apteegireformi sisuks olevate sätete rakendamisega seotud küsimustes. Töö käigus koostati erinevaid mahukaid õigusarvamusi ja analüüsiti nii reformi põhiseaduspärasust, teiste Euroopa riikide parimaid praktikaid kui ka reformi võimalikke kohaldamisprobleeme.

Täiendavalt nõustasid ja esindasid RASKi advokaadid proviisoritest apteegiomanikke mitmetes apteekide tegevuslubade küsimustes ja ka Riigikohtusse jõudnud vaidlustes. Vaidluste kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.

Alates 1. aprillist 2020 peab kõikide Eestis tegutsevate apteekide enamusosalus kuuluma proviisorile, kes võib olla seotud kuni nelja apteegiga. Samuti kehtib apteekidele vertikaalse integratsiooni keeld, mis tähendab, et ravimite hulgi- ja jaemüük peab olema lahutatud ning ravimitootja või -hulgimüüja ei või omada osalust ravimite jaemüügiga tegelevas apteegis.

Muudatuste eesmärgiks on vähendada ärihuvide mõju apteegiteenusele ning tugevdada proviisorite rolli ravimialasel nõustamisel Eesti tervishoiusüsteemis.