Riigikontrollile õigusauditi koostamine lairibavõrgu arendamise toetusmeetme vastavuse küsimuses EL riigiabi regulatsiooniga.

Sisu

RASK koostas Riigikontrollile mahuka õigusanalüüsi riigi poolt planeeritud uue põlvkonna lairibavõrgu arendamise kava vastavuse kohta Euroopa Liidu riigiabieeskirjadele.

Riigikontroll tellis RASKilt õigusauditi kontrollimaks, kas 2015. aasta aprillis majandus- ja taristuministri poolt vastu võetud järgmise põlvkonna elektroonilise side põhivõrgu meetmete tingimused ja investeerimiskava on kooskõlas Euroopa Liidu riigiabi eeskirjadega. RASK koostas töö käigus õigusliku memorandumi, mis oli Riigikontrollile vajalikuks lähtematerjaliks edasiste tegevuste planeerimisel.

Eesti Riigikontroll on sõltumatu institutsioon, mis tegutseb Eesti maksumaksjate huvides. Selle ülesanne on uurida ja teatada, kuidas valitsus on maksumaksja raha kulutanud. Seoses Euroopa Liidult saadud vahenditega on Riigikontrollil õigus teostada auditeerimistegevust, et kontrollida riigi ja kohalike omavalitsuste kaudu eraldatud ELi rahaliste vahendite kasutamist ja sellega seoses võetud kohustusi.