"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Kliendi esindamine enam kui 8 miljoni euro suuruses kahjunõudes kaasaktsionäri vastu.

Sisu

RASK esindas Pärnu Sadama aktsionäri Transcom enam kui 8 miljoni euro suuruses kahjunõudes kaasaktsionäri A&O ja temaga seotud ettevõtte Pärnu Laevatehas vastu.

Kahjunõude aluseks oli Pärnu Laevatehase poolt Transcomi vastu esitatud alusetu pankrotiavaldus, mille tagamiseks arestiti enam kui 4 kuuks Transcomile kuuluvad Pärnu Sadama 50% aktsiatest ja nurjati seeläbi kõne all olevate aktsiate võõrandamistehing.

Transcom AS koos tütar- ja sidusettevõtetega moodustab kontserni, mille erinevad ettevõtted osutavad sadama-, transpordi- ja muid teenuseid. 

Pärnu Laevatehas AS opereerib Pärnu sadamas ja tegeleb mh laevade remondi, metallitööde ja metallkonstruktsioonide valmistamisega ning osutab sadamateenuseid nagu laevade lossimine ja laadimine.

A&O AS on laadungikäitluse, transpordi ja laonduse korraldamise ning transpordilogistikaga tegelev Eesti ettevõte.

Pärnu Sadam AS on Pärnu sadama valdaja, olles peamiste sadama infrastruktuuride omanik. Pärnu Sadam AS korraldab sadamas laevaliiklust ning osutab stividorteenuseid.