Pankrotihalduri nõustamine ja esindamine enam kui kümnes Süda Maja pankrotimenetlusega seonduvas kohtuvaidluses.

Sisu

RASK nõustab ja esindab Süda Maja pankrotihaldurit enam kui kümnes pankrotimenetlusega seonduvas kohtuvaidluses, seal hulgas vara tagasivõitmise ja kahju hüvitamise nõuetes. Pankrotimenetluse nõuete maht jääb hinnanguliselt 20-30 miljoni euro vahele.

Süda Maja AS (pankrotis) tegeles alates 2007. aastast Rae vallas 85 hektari suuruse kaubanduspargi arendamisega, mis sai algselt tuntuks Ameerikanurga Äripargina ja kandis hiljem nime Tallinn Park.