Tuuleenergia esindamine üheksas samaaegses kohtuvaidluses seoses rajatava tuulepargi ehituslubade vaidlustamisega.

Sisu

RASK esindas edukalt Tuuleenergiat üheksas samaaegses kohtuvaidluses seoses Pärnumaal Mäli ja Tamba piirkonda rajatava tuulepargi ehituslubade ja planeeringu vaidlustamisega.

Kaebuste ja protesti kohaselt oli tuulepargi planeering koostatud puudulikult ja selle alusel väljastatud ehitusload ebaseaduslikud. Kaebajad, nende hulgas ka Pärnu maavanem, taotlesid esialgse õiguskaitse korras tuulepargi ehituse peatamist.

Korraga oli käsil üheksa erinevat vaidlust ja kõik lahenesid kliendile soodsalt.

Tuuleenergia OÜ enamusosanik on BaltCap AS poolt hallatav investeerimisfond. Rajatav Mäli ja Tamba tuulepark on suurim tuulepark Pärnumaal, mille planeeritud koguvõimsus on 18 MW. Mäli ja Tamba tuulepargi detailplaneering kehtestati 2003. aastal ning ehituload väljastati 2006. aastal. Tuulepargi Tamba piirkond asub Natura 2000 looduskaitse alas. Tuulepargi ehitamist rahastab ligi 7,5 miljoni euro ulatuses Keskkonna Investeeringute Keskus ja ligi 23 miljoni euro ulatuses Nordea-SEB pankade konsortsium. Projekti kogumaksumus on ligi 38,6 miljonit eurot. Tuulikud tarnib Enercon GmbH ning tuulikute toimimiseks vajaliku taristu rajab Empower AS.