Õigusalased soovitused ettevõtluseks eriolukorras

Ühinguõigus ja juhtimisotsused

‹ Kõik uudised

Ühinguõigus ja juhtimisotsused

Koosolekud ja otsused

 

  •  Käes on aeg, kus toimuivad äriühingute osanike ja aktsionäride korralised koosolekud, kuid seoses COVID-19 levikuga on tervishoiueksperdid ja riik soovitanud minimeerida mistahes kogunemisi. Arvestades mh äriühingu osanike/aktsionäride arvu ning sellega seonduvaid riske, võiks kaaluda ka ühingute iga-aastaste koosolekute korraldamise vajadust.

 

  • Kui on otsuseid, mis vajavad kõrgeima organi poolt vastu võtmist, saab osaühingu puhul teha neid ka koosolekut kokku kutsumata.  Selleks saab juhatus saata välja otsuse eelnõud kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul tuleb seisukoht kujundada ja oma hääl edastada. Kui kirjale ei vastata, loetakse hääl vastuhääleks.

 

  • Otsuseid on võimalik vastu võtta need kirjalikult vormistades ning allkirjastades kõigi osanike/aktsionäride poolt.

 

Raporteerimine

 

  • Täiendavalt eeltoodule tuleb arvestada ka raporteerimise olulisust. Majandusaasta aruannetes, finantsaruannetes võib viidata sündmustele, mis on mh aset leidnud pärast bilansipäeva. Juhtkond peab hindama, kas ja millises ulatuses koroonaviirus ja sellega seoses rakendatud piirangud teie äriühingu tegevust ja tulemusi mõjutavad.

 

Äriühingu tegevuse suhtes rakendatavad meetmed

 

Juhatuse liikmed peavad seadusest tulenevalt ühingu tegevust juhtima hoolsalt. Muuhulgas tuleb otsuste tegemisel arvestada ka otsuste võimalikke tagajärgi. Samuti tuleb silmas pidada, millised otsused ja millises vormis on täidetavad. Ka tuleb mõista, et teatud poliitikate rakendamiseks võib olla vajalik selle kirjalik vorm ja adressaadi (nt töötaja nõusolek).


Kui tänases eriolukorras võib olla heas usus käitumist palju, tasub arvesse võtta ka asjaolu, et tagantjärgi ei pruugi kontekst enam sarnane olla ning juhtimisotsuste motiveerimine ning ka nende vormistamine peab kindlasti olema kooskõlas kehtivast õigusest tulenevate nõuetega.


>> Vaata lisaks ka ülevaadet riigipoolsetest ettevõtetele suunatud abimeetmetest SIIT.