Õigusalased soovitused ettevõtluseks eriolukorras

Kriisikommunikatsioon

‹ Kõik uudised

Kriisikommunikatsioon

Hästi korraldatud ja läbimõeldud kommunikatsioon ettevõtte siseselt kui ka väljapoole, võib kriisisituatsioonides kujuneda võtmeküsimuseks. Siinkohal jagame oma koostööpartneri ja hinnatud valdkonna eksperdist kommunikatsiooniagentuuri Akkadian praktilisi juhiseid ja materjale, mida kasulik eeskujuks võtta.