Õigusalased soovitused ettevõtluseks eriolukorras

Töösuhted

‹ Kõik uudised

Töösuhted

 

  • Töölepingus sätestatud kokkuleppeid on tulenevalt TLS § 12 võimalik muuta üksnes poolte kokkuleppel ning seda ka riigis väljakuulutatud eriolukorra puhul, mistõttu ei või tööandja ühepoolselt saata töötajat puhkusele, vähendada töötaja töötasu või lõpetada selle maksmist. Seega on tänases olukorras oluline leida ettevõtte töö planeerimisel kõigile osapooltele sobiv lahendus näiteks kaugtöö tegemise, tähtajalise osalise töökoormuse, puhkuse kasutamise vms näol. 

  • Suhetes ja kokkulepete sõlmimisel on oluline ausus ja läbipaistvus ning kokkulepete nõuetekohane fikseerimine.

 

  • Erandlikes situatsioonides on võimalik kasutada ka jõulisemaid meetmeid kui olukorra mõjud seda nõuavad ning tööandja tegevust olulisel määral takistavad. TLS § 37 tuleneva erisusena tööandja töötaja töötasu ühepoolselt vähendada, kui tööandjal ei ole ettenägematutel ka objektiivsetel majanduslikel põhjustel võimalik töötajale kokkulepitud mahus tööd anda või muud tööd pakkuda ning töötajale kokkulepitud ulatuses töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult koormav. Sellisel juhul on tööandjal õigus töötaja töötasu vähendada kuni 3 kuuks mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära.  Tööandja on kohustatud töötajaid teavitama töötasu vähendamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette ning kasama informeerimise protsessi töötajate esindajad või töötajad ise, eesmärgiga leida parim lahendus.  Töötasu vähendamise ajal on töötajal õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega.

 

>> Loe lisa tööjõukulude vähendamise võimaluste kohta  SIIT