VEKA Inseneribüroo nõustamine riigihanke vaidluses.

Sisu

RASK esindas VEKA Inseneribürood, kelle ühispakkumus riigihankes vaidlustati. Vaidlustaja väide oli, et edukaks tunnistatud pakkuja oleks tulnud kõrvaldada, kuna kuulub samasse kontserni Infragate Eestiga, kes tegi osaliselt (alla 20% mahus) samal hankeobjektil projekteerimistöid. Vaidlustaja hinnangul võis pakkuja seeläbi saada konkurentsi moonutava infoeelise.

Riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO) kinnitas keerukas vaidluses RASKi büroo kaitstud seisukohta, et Infragate´i ja eduka pakkuja vaheline seos ei anna alust kõrvaldamiseks riigihangete seaduse mõistes. Samuti nõustus VAKO, et ehitusseaduse kohaselt tehakse omanikujärelevalvet ehitamise, mitte projekteerimise üle. Ainuüksi ühte kontserni kuulumise tõttu ei saa järeldada, et omanikujärelevalveteenuse osutaja jätab teadlikult tähelepanuta puudused projektis.