Uuele jahiseadusele õigusanalüüsi koostamine. 

Sisu

RASK analüüsis mitme Riigikogu liikme palvel palju tähelepanu pälvinud uue jahiseaduse kooskõla Eesti Vabariigi põhiseadusega.

1.juunil 2013 jõustus Eesti Vabariigis uus jahiseadus. Jahiseadus tekitas väga palju avalikku poleemikat, sisaldades mitmeid sätteid, mille kooskõla põhiseadusega on küsitav.

Mitme Riigikogu liikme soovil teostati analüüs ning valmistati ette pöördumine Vabariigi Presidendile, milles paluti jätta jahiseadus välja kuulutamata. Samuti valmistati ette pöördumine Eesti Vabariigi õiguskantslerile, paludes kontrollida mitmete jahiseaduse sätete kooskõla põhiseadusega.

Tegemist on väga mitmekihilise õigusliku probleemiga, milles ühel poolel on jahimeeste õigused koos looduskaitsega ning sellele vastandub maaomaniku õigus eelnimetatud õigusi piirata.