Pärnu Sadama esindamine üldplaneeringu menetluses.

Sisu

Pärnu linna volikogu võttis 15.mail 2014 vastu Pärnu linna uue üldplaneeringu 2025 ja asus avaliku väljapaneku käigus kooskõlastama selles sisalduvaid planeeringualaseid lahendusi.

RASK nõustas ja esindas Pärnu Sadamat üldplaneeringu menetluses arvamuste ja seisukohtade esitamisel ning läbirääkimiste pidamisel Pärnu linnaga.

Pärnu Sadam AS on Pärnu sadama valdaja, olles peamiste sadama infrastruktuuride omanik, osutades sadamas laevaliiklust ning stividorteenuseid. Pärnu sadam on nii Lääne- kui Lõuna-Eesti regiooni olulisim kaubasadam.