"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Kihnu Veeteede edukas esindamine arvukatel hankevaidlustel.

Sisu

RASK on aastast 2014 nõustanud Eesti üht juhtivat parvlaevaoperaatorit Kihnu Veeteed riigihangete valdkonnas. RASK on edukalt esindanud ettevõtet arvukates reisiparvlaevaliini operaatorteenuse hangete vaidlustes ning kaitsnud korduvalt kliendiga sõlmitud liinilepingute õiguspärasust.

RASKi nõustamise kaasabil opereerib Kihnu Veeteed tänaseks avaliku teenindamise lepingute alusel kümmet erinevat laevaliini – see tähendab enamusi Eesti riigi või omavalitsuste poolt tellitavaid riigisiseseid väikesaarte ja mandri vahelisi parvlaevaliine. Lisaks avalikele laevaliinidele teostab ettevõte ka tellimusreise Liivi lahes, Soome lahes ja Väinameres paiknevate väikesaarte ja mandri vahel ning Peipsi järvel.

RASK viimase aja nõustamise tulemustest võib esile tõsta järgmisi suuremaid projekte:
  • 2015. aastal Sviby-Rohuküla-Sviby reisiparvlaevaliini operaatorteenuse hanke võitmine.
  • 2016. aastast reisiparvlaeva Ormsö opereerimine Vormsi-mandri liinil.
  • Alates 2017. aastast osutab klient reisiparvlaeva operaatorteenuseid Sõru-Triigi ning Ruhnu liinidel (Ringsu-Munalaid, Ringsu-Pärnu ja Ringsu-Roomassaare).
  • Kliendi ja Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi vahel sõlmitud otselepingute õiguspärasus leidis viimati vaidlustamist V. Leedo ettevõtte poolt, kuid RASKi kaasabil kinnitas Tallinna Ringkonnakohtus sõlmitud lepingute õiguspärasust 2018. aasta novembris.

Kihnu Veeteed AS on Eesti üks suuremaid reisijateveo meretranspordile spetsialiseerunud ettevõtteid. Ettevõte omab praami- ja reisilaevu ning on ametlik reisijateveo operaator paljudel Eesti laevaliinidel.