Kliendi edukas esindamine Riigikohtus jälitustegevuse õiguspärasuse vaidlustamisel.

Sisu

RASK esindas klienti edukalt Riigikohtus määruskaebemenetluses, kus vaidluse all oli küsimus, kas jälitustoimingu õiguspärasust võib vaidlustada kohtueelses menetluses ehk ajal, mil kriminaaluurimine alles käib.

Saavutatud Riigikohtu lahendi kohaselt võib jälitustegevuse õiguspärasust vaidlustada nüüd ka kohtueelses menetluses ehk enne kui kohus on jõudnud tutvuda jälitustegevuse raames kogutud tõenditega ning neid hinnata. Tegemist on menetlusõiguslikult olulise lahendiga, mis tagab muuhulgas kahtlustatavale õiguse vaidlustada uurimisasutuse poolt kogutud tõendite kasutamise enne kui õigusvastaselt kogutud tõendid (nt põhjendamatult pealt kuulatud telefonikõned) saavad mõjutada kohtu siseveendumuse kujunemist.

Uus kohtulahend peaks kaasa tooma uurimisasutuste poolse tõendite kogumise kvaliteedi tõusu. Täpsemalt peavad uurimisasutused edaspidi arvestama, et kui nende poolt kogutud tõend on kogutud õigusvastaselt, ei pruugi tõend kohtuniku lauale jõuda.