Planeerimis-konsultatsioonibüroode esindamine vaidluses Est-Foriga.

Sisu

RASK esindas hankemenetluse vaidluses planeerimis-konsultatsioonibüroosid AB Artes Terrae ja Alkranel, vaidlustades Riigi Tugiteenuste Keskuse otsuse tunnistada Est-Fori puidurafineerimistehase eriplaneeringu konsultandi leidmise riigihankel edukaks Skepast&Puhkim pakkumuse.

Kuna Vabariigi Valitsus lõpetas 2018. aasta lõpus suure avalikkuse vastuseisu tõttu puidurafineerimistehase rajamise riikliku eriplaneeringu menetluse, lõpetati sellega kaasnevalt vaidlused ka konsultandi leidmise riigihankes.

AB Artes Terrae OÜ on laia kogemustepagasiga maastikuarhitektuuri- ja planeerimisbüroo, kelle põhitegevuse moodustavad ruumiline planeerimine, arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne projekteerimine, eriosade projekteerimine ning vajalike maastikuarhitektuursete alusuuringute tegemine.

Alkranel OÜ on tunnustatud keskkonna ja planeerimisvaldkonda nõustav konsutlatsioonibüroo, kelle missiooniks pakkuda keskkonnaalaseid lahendusi ja keskkonnakonsultatsioone, mis võimaldavad tagada minimaalseimad negatiivseid keskkonnamõjusid.