Blogi

photo

Hankija poolt pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontrollimine peab olema detailne

Viimaste aastate vältel on vaidlustus- ja kohtupraktikas jõudsalt arenenud praktika ja sellest tulenevad suunised, mis puudutavad esitatud pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontrolli teostamist. Kohtute suuniste kohaselt, millised käesolevaks hetkeks ka rakenduspraktikas hankijate ning ettevõtjate soojalt vastu võetud, on hankijad pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontrolli algatamisel kohustatud kõrvaldama kõik kahtlused ning see peab igakordselt toimuma sisulise kontrolli läbi. Sisulist kontrolli ei ole võimalik asendada ilmselguse testi või ettevõtja enda ärilistele kaalutlustele tuginedes, samuti on hankijatel keelatud usaldada pakkuja kontrollimatut vastust hankija selgitusnõudele.
photo

“Oluline lepingurikkumine” kui hankemenetluse hapu viinamari - mis muutub ettevõtja jaoks äsja vastu võetud riigihangete seadusega?

Kui 2017. aastal vastu võetud riigihangete seaduses jõustus hankija õigus kõrvaldada hankemenetlusest ettevõtja, kes on oluliselt või pidevalt rikkunud eelnevalt sõlmitud hankelepingut või mitmeid hankelepinguid nii, et rikkumise tulemusena on lepingust taganetud või leping üles öeldud, hinda alandatud, hüvitatud kahju või makstud leppetrahvi, siis tekitas see just ehitusettevõtjates üksjagu ärevust. Ilma ühegi tõrketa ehitustöövõtulepingu täitmine on praktikas lihtsalt sama harv nähtus kui Väike Venna tembud ilma Karlssonita tuntud Astrid Lindgreni lasteraamatust.
photo

Ebaõiglaselt koormav hankeleping - kas kanda kahjum või riskida lepingu rikkumisega?

Riigihangetes on peaaegu alati olulisimaks komponendiks hind. Aasta aastalt on aga konkurents riigihangetes ning seda eriti ehitustööde riigihangetes tihenenud. See on toonud kaasa ettevõtjate poolt pakkumuses arvestatava kasumimarginaali tagasihoidlikkuse. Kui lisada väikesele marginaalile ligi 6 kuud väldanud järjepidev ehitusmaterjalide hinnatõus koos energiahindade kiire kasvuga, on paljud hankelepinguid sõlminud ettevõtjad põhjendatult mures, kas lepingu täitmine ja algselt pakutud hinnas ehitustööde lõpule viimine ilma märkimisväärse kahjumita üldse reaalne on.